Proč chodí lidé do kavárny? Nejen aby pili kávu, ale i proto, aby se bavili. Jedni hovorem s druhými. Druzí hrou. A třetí čtením. Pokud patříte ke třetí skupině, jste tu správně.

Prostřednictvím naší literární kavárny budeme nahlížet na literaturu z mnoha úhlů a různými pohledy. Každý díl, každé okénko se bude věnovat jiné oblasti nebo žánru a kromě zábavy vám přinese i spoustu nových informací – takže i vy třeba získáte zcela nový náhled na literární svět.

Texty žáků jsou autentické. Vznikly ve škole při samostatné či skupinové práci, jsou ukázkou tvořivosti a talentu.

Jestli si k jejich čtení uděláte kávu, čaj, či si dáte sklenku vína, bude jen na vás.

Má budoucnost

Vysněné povolání, spokojená rodina, cestování, to vše v různém pořadí, a ještě navíc filozofická úvaha nad životním snem, nad cestou za ním. Texty vznikly v devátých třídách v hodině slohu, bez korekce.

Momentka

Zadání bylo jasné: PŘED - MOMENTKA - PO. Co se asi tak událo, než fotograf zmáčkl spoušť, a jak příběh pokračoval? Deváťáci ve čtenářské dílně, v omezeném čase popustili uzdu fantazii a psali... 

Cokdyže

Hrátky s rýmy, autorské básně Cokdyže inspirované básní Shela Silversteina vznikly v jedné z hodin dílny čtení.

Nalezená báseň

Nalezená báseň patří k metodám užívaným v dílnách psaní. Žáci sestavují báseň ze slov, která našli v prozaickém textu. Musejí dodržovat několik pravidel - nejdůležitější z nich říká, že by slova v básni měla přesně odpovídat slovům v původním textu. Neměli by do básně cokoli přidávat nebo radikálně měnit pořadí či podobu slov (povoleny jsou jen drobné úpravy).

Příběh jako báseň ve volném verši

Zpracování příběhu formou básně ve volném verši žáci 8. A ocenili – stránky nejsou plné textu, rychleji plyne děj, zároveň jsou zdůrazněny určité okolnosti, situace, pocity. Uvědomili si, že se museli více soustředit, aby původní text správně vnímali a poté správně rozdělili. Řídili se obsahem, důležitostí sdělení, novými informacemi. Vnímali přitom i pocity postav a také autorův jazyk.

Most

Poezie, která fandí dětem a raduje se z jazykových hříček i smysluplných nesmyslů, to jsou básně Shela Silversteina. Nechali jsme se hravostí básníka inspirovat a zkusili si s verši i kresbami také hrát. Tentokrát žáci 7. A nejprve prozkoumali ilustraci (vytvořil ji sám autor) bez textu, pak tvořili svoji báseň, nakonec porovnali s originálem.

Kaligram

Kaligram (ideogram) je zvláštní typ básně, u nějž ani tak nezáleží na jeho obsahové stránce, ale především na grafické podobě. Jedná se vlastně o propojení literatury a výtvarného umění. Kaligramy jsou spojené s literární avantgardou (počátek 20. století) a směrem zvaným kubofuturismus. Známým představitelem je Guillaume Apollinaire. Při tvorbě kaligramů je autor zcela svobodný, neexistují mantinely.

Žáci 7. A se inspirovali úryvkem z právě rozečtené knihy – některé básně si můžete prohlédnout.

Blackout poetry

Začerněná strana a na ní několik bílých polí. A v nich slova, která dohromady dávají význam naprosto odlišný než obsah původního textu. To je blackout poetry. Vizuální poezie, která vzniká kreativní destrukcí.

Básně se tvoří začerňováním textů knih, časopisů nebo novin. Zbude pak jedna věta nebo třeba čtyři slova, která už nesouvisí s původním sdělením textu. A tak skvěle cvičí pravou mozkovou hemisféru.

Žáci 6. B si tuto atraktivní vizuální formu tvorby básně vyzkoušeli na textech z knihy Bubáci. Využili nejen literární, ale i výtvarné nadání.