GDPR (General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Základní škola Povážská Strakonice zpracovává všechny osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR), ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola Povážská Strakonice vystupuje jako správce osobních údajů žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy a dalších osob. Drtivou většinu osobních údajů zpracováváme na základě právní povinnosti či oprávněného zájmu. Na některé činnosti umožňující zajištění vzdělávání vašich dětí v rozsahu, na jaký jste byli zvyklí doposud, potřebujeme informovaný souhlas, který je v souladu s nařízením GDPR.

Základní škola Povážská Strakonice od 25. 5. 2018 jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů), jak ukládá právní úprava.

V dalších přílohách - "Oznámení" sdělujeme, jak plníme roli správce osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.