Elektronická žákovská knížka

Vstup do elektronické žákovské knížky - Bakaláři

Aplikace pro mobilní zařízení s OS Android ke stažení zde

Základní návod zde

Vážení rodiče,
v naší škole je používána elektronická žákovská knížka, kterou poskytuje webová aplikace BAKALÁŘI software s. r. o. Tato aplikace je zpřístupněna všem rodičům a žákům školy.
Elektronická žákovská knížka umožňuje okamžitou kontrolu prospěchu (odpadá problém se zapomínáním žákovské knížky), komunikaci se školou, zadávání domácích úkolů a mnoho dalších informací spojených se školou.
Pro přístup do elektronické žákovské knížky je nutné internetové připojení. V případě, že nemáte internetové připojení, kontaktujte vedení školy nebo třídní učitelku. Přihlášení probíhá zadáním adresy https://zspovazska.bakalari.cz/bakaweb/login nebo odkaz z našich webových stránek kliknutím na odkaz Bakaláři a následným zadáním uživatelského jména a hesla vygenerovaného pro rodiče a žáka. Heslo lze uživatelem změnit.
Přístupové údaje pro rodiče si můžete vyzvednout osobně po individuální domluvě s třídní učitelkou nebo vedením školy.

Naše škola využívá těchto služeb:

Klasifikace:

  • Průběžná klasifikace - přehled předmětů a známek z jednotlivých předmětů

  • Pololetní klasifikace

  • Výchovná opatření

  • Opravné zkoušky

Výuka:

  • Rozvrh
  • Suplování
  • Domácí úkoly

Komens:

  • Komunikace mezi rodičem a školou - omlouvání absence, informace o akcích školy a o hodnocení žáka - pochvaly, poznámky a další výchovná opatření.

Podrobná nápověda k elektronické žákovské knížce (webová aplikace) zde.