Školská rada

Školská rada má 3 členy a schází se obvykle dvakrát ročně.

Zástupce rodičů: Ing. Andrea Seidlová

Zástupce pedagogů: Mgr. Jana Kohoutová

Zástupce zřizovatele: Ing. Libuše Řeřábková