Školní online pokladna

Vážení rodiče,

v naší škole je používán program Školní online pokladna. Škola nepřijímá žádné platby v hotovosti.

Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, exkurze, fotografie, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně), školní družinu a čip.

Žáci nebudou nosit peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Rodič provede úhradu zálohy v domluvené výši na podúčet školy a škola následně strhne každou částku s přesnými údaji. Postup je takový, že rodič svým podpisem odsouhlasí platbu za akci. Po proběhnutí akce se příslušná částka strhne dítěti z účtu. Rodič má následně on-line náhled do školní pokladny podobný elektronickému bankovnictví. Má tedy absolutní přehled o pohybu svých peněz.

Pro správné fungování pokladny je třeba, abyste pravidelně sledovali zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku pod domluvenou částku, budete informováni emailem) a orientační cenu naplánovaných akcí (na záložce pokladna → platba vidíte zůstatek peněz v pokladně u každého vašeho dítěte zvlášť a orientační cenu naplánovaných akcí, které budou v nejbližší době strženy), aby nedošlo k tomu, že nebude možné zaplatit Vašemu dítěti požadovanou částku. Dále zde najdete číslo účtu, variabilní a specifický symbol pro zasílání plateb. Pokud nebude před plánovanou akcí v pokladně dítěte dostatečná hotovost, nebude se Vaše dítě moci této akce zúčastnit a bude mu v té době poskytnuto náhradní vzdělávání.

Školní pokladna slouží po celou dobu docházky dítěte do školy. Při odchodu dítěte ze školy bude registrace zrušena a případný zůstatek vrácen rodičům na účet.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR), ve znění pozdějších předpisů. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

Tato služba je pro rodiče zdarma. Poplatky za využívání systému hradí škola. Pomoc při registraci získáte na telefonním čísle podpory 731 303 265.

Kontaktní osobou pro zavedení Školní online pokladny je Tomáš Linhart, tel. 380 429 300, reditel@zs-povazska.strakonice.eu. Tuto osobu kontaktujte také v případě, že nemáte přístup k internetu.

Žádáme Vás tímto o registraci do systému.

Máte-li v naší škole sourozence, neprovádějte novou registraci, ale po přihlášení do programu zadejte do žlutých polí ID školy (70876240), příjmení a jméno dítěte a klepněte na pole s textem „Odeslat dítě na schválení třídním učitelem“.

Školní online pokladna – návod na registraci pro rodiče

 1. Klepněte zde nebo na logo Školní program nebo na odkaz Pokladna na domovské stránce.
 2. Na vstupní stránce klepněte na odkaz Registrace a zvolte odkaz s textem „klikněte zde“.
 3. Jako první uveďte ID školy – 70876240 - a po zobrazení naší školy pokračujete kliknutím na slovo vybrat.
 4. Vyplňte formulář. Dále do žlutých polí postupně vyberte všechny svoje děti. Uděláte to tak, že napíšete jejich příjmení a vyberete „správné“ dítě. Potom klepněte na pole zaregistrovat.
 5. Po registraci Vám bude zaslán e-mail. Tento e-mail otevřete, držte se instrukcí v e-mailu a registraci dokončete. Pokud nepotvrdíte odkaz v e-mailu do 24 hodin, registrace nebude dokončena a bude se muset provádět znova.
 6. Počkejte na schválení registrace třídním učitelem. Informace o schválení Vám bude zaslána e-mailem.
 7. Po schválení budete mít Školní program k dispozici, stačí se vždy přihlásit Vámi zaregistrovaným e-mailem a heslem. Pokud zapomenete heslo, vyžádejte si jeho zaslání prostřednictvím přihlašovací stránky pod položkou Zapomenuté heslo. Musíte však uvést registrovaný e-mail.
 8. Prosím, zaregistrujte se co nejdříve.

Školní on-line pokladna – návod na zaslání platby

 1. Převod peněz neprovádějte dříve, než budete mít všechny své děti schválené. To uvidíte v systému po přihlášení na úvodní stránce.
 2. Převod uskutečníte podle pokynů na záložce Pokladna pod nabídkou Platba.
 3. Rodič pošle do školní online pokladny zálohu převodem na účet nebo složenkou. Pokud máte v naší škole více dětí, pošlete zálohy pro všechny děti najednou v jedné částce.
 4. Pokud máte ve škole pouze jedno dítě, zaslaná částka se automaticky přičte k Vašemu dítěti.
 5. V případě, že máte ve škole více než jedno dítě, je ještě potřeba po připsání peněz provést rozdělení částky mezi děti. V případě, že nechcete ručně v záložce POKLADNA - PLATBA finance rozdělovat, můžete si v nastavení vygenerovat variabilní symboly pro každé dítě zvlášť a platbu tak poslat už s přesně určeným příjemcem.
 6. Prosíme Vás o správné vyplnění čísla účtu, variabilního i specifického symbolu pro správné přiřazení platby (uvedeno na záložce pokladna - platba). Tyto symboly používejte vždy, když budete posílat zálohu do školní pokladny.  Věnujte tomu zvýšenou pozornost, při nevyplnění symbolů nebude Vámi zaslaná částka správně přiřazena.

Číslo účtu pro zaslání platby: 281802025/0300

Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče, které jste zadávali při registraci do pokladny

Specifický symbol: 70876240

Návody zde

Podrobnější návody jsou také k dispozici po přihlášení do pokladny pod záložkou ŠP - návody.