Současnost

Jsme jednou z menších strakonických škol, do které dochází děti ze Strakonic a okolí. V devíti ročnících po dvou třídách se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy byla pro 1. stupeň otevřena v září 2011 a o rok později, v září 2012, byl otevřen také druhý stupeň s tělocvičnou a školní jídelnou. Škola je umístěna na klidném místě, pár kroků od autobusových zastávek. Naše poloha je v blízkosti lesa a multifunkčního hřiště Na Muškách. Dovoluje tak našim žákům využívat blízkého okolí na klidnou výuku i relaxaci. V těsné blízkosti školy je členitá přírodní zahrada i sportovní hřiště.

Kvalitnímu vzdělávacímu procesu napomáhá i technická vybavenost školní budovy, která je určena pro 18 tříd (2 třídy/ročník). Kromě 10 tříd 1. stupně, místností pro školní družinu a hudebny mají žáci k dispozici na 2. stupni 7 univerzálních tříd, čtenářskou místnost, 2 počítačové učebny, jazykovou učebnu, odborné učebny chemie a přírodopisu a fyziky. Pracovním činnostem slouží dílny a cvičná kuchyňka, výtvarné činnosti se mohou realizovat v učebně výtvarné výchovy a keramické dílně. Sportovnímu vyžití slouží hřiště na střeše školy a velká tělocvična, která lze pro zvláštní potřeby rozdělit oponou na dvě části. Tělocvičnu využívají nejen žáci školy, ale slouží v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Velká tělocvična, venkovní sportoviště, to je to správné zázemí,  které umožňuje také pořádat okresní  kola sportovních soutěží.

Škola pro své žáky zabezpečuje pestrý kulturní a vzdělávací život: pestré exkurze, výměnné zahraniční pobyty, exkurze do Anglie. Pro školu je velmi důležitý zdravý životní styl žáků, proto každoročně spolupracuje s organizacemi, které se tímto tématem zabývají. Úzce spolupracuje s lektory z NP Šumava a dalšími environmentálními organizacemi. Mimo školní prostředí se třídní kolektivy lépe poznávají při exkurzích, lyžařských, cyklistických a sportovních kurzech. Rodiče a přátelé školy každoročně oceňují  školní akademii.

V rámci volnočasových aktivit se zaměřujeme na celkové vyžití našich žáků. Mohou si vybrat ze široké nabídky kroužků.

Snažíme se být dobrou školou, která jde s dobou a chce vychovávat lidi kulturní, s všeobecným rozhledem, samostatné, schopné prosadit svůj názor, ale zároveň empatické, schopné vyslechnout i názory druhých.