Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Hana Fauová

Tel. vedoucí školní jídelny: 380 429 305, 732 953 942

Tel. školní kuchyně: 380 429 306

Číslo účtu školní jídelny: 0245684527/0300

Dokumenty školní jídelny zde

Organizace výdeje stravy
Vstup do školní jídelny je dovolen od 10,50 do 13,45. Školní jídelna vaří jedno hlavní jídlo.
Žáci, kteří navštěvují školu, mohou v průběhu dne odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo, pokud se zúčastnili školní výuky. Pro výdej oběda se využívá stejný čip jako k šatní skříňce ve škole.

Přihlašování a odhlašování obědů
Přihlašování a odhlašování oběda je možné nejpozději den předem do 13,00 hod. v odhlašovacím boxu jídelny školy nebo telefonicky (380 429 305, 380 429 306) nebo na www.strava.cz (uživatelské jméno a heslo je k dispozici u vedoucí školní jídelny).
První den nemoci je možné neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně do 13,00 hod. do vlastních čistých jídlonosičů.  Následující dny je rodič povinen odhlásit obědy.

Placení stravného
Stravné se hradí bezhotovostně inkasem nebo převodem, a to u příslušné spořitelny nebo banky na číslo účtu 0245684527/0300
Obědy se platí nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce zálohovou platbou, např. 20. října na měsíc listopad.

Ceny stravného od 1. 1. 2023

kategorie

cena oběda

do 6 let

30,- Kč

7-10 let

32,- Kč

11-14 let

34,- Kč

15 a více let

36,- Kč