Poezie, která fandí dětem a raduje se z jazykových hříček i smysluplných nesmyslů, to jsou básně Shela Silversteina. Nechali jsme se hravostí básníka inspirovat a zkusili si s verši i kresbami také hrát. Tentokrát žáci 7. A nejprve prozkoumali ilustraci (vytvořil ji sám autor) bez textu, pak tvořili svoji báseň, nakonec porovnali s originálem.

Fotky: