Vlastní tvorba

Naučné

Embedded thumbnail for Planeta můj domov

Dokument Planeta můj domov (MAS Strakonicko a Strakonická televize), jehož součástí jsou práce z jednotlivých škol, nemůže být odvysílán v kině Oko. Proto jej posíláme k nahlédnutí  v odkazu, aby si i naši žáci mohli najít svoji malinkatou část. Dokument se zabývá ekologickou otázkou z pohledu našich dětí. Zde máte odkaz na dokument: