Školní družina

Dokumenty školní družiny zde

Provoz školní družiny

  • 6.00 – 8.00 hod. – ranní družina
  • 10.30 – 16.30 hod. – odpolední družina

Školní družina má 6 oddělení (max. 30 žáků/oddělení).

Oddělení

Třídy

Vychovatelka

ŠD I.

 1.B + 4.B 

 Jaroslava Petrášová

ŠD II.

 1.A + 4.A

 Kristýna Němcová

ŠD III.

 2.A + 4.A

 Miroslava Šperlínová

ŠD IV.

 2.B + 4.B

 Eva Hrabová

ŠD V.

 3.B + 5.B

 Jana Marešová

ŠD VI.

 3.A + 5.A

 Simona Hrčková

 

Denní režim školní družiny

6.00 – 8.00

spontánní aktivity

10.30 – 12.30

školní jídelna

12.30 – 13.00

odpočinkové činnosti

13.00 – 14.30

pravidelná činnost

14.30 – 16.30

příprava na vyučování, spontánní aktivity

 

Představení školní družiny

Dovolte nám se představit. Jsme veselá a živá školní družina. Nejsme žádné seskupení dětiček, které netrpělivě vyčkávají na příchod rodičů. Naopak, jsme prima parta kluků a holek, kteří se po každodenním vyučování těší, až odloží aktovky plné znalostí někam do kouta a začne ta pravá zábava.  

Pro své hry využíváme tři hlavní družinové herny, multifunkční promítací sálek, skleník, tělocvičnu.

V provozu máme rovněž i ranní družinu pro děti, které se tak těší do školy, že nemohou dospat. Ale také pro ty, jejichž rodiče pilně pracují a musí v brzkých ranních hodinách do svého zaměstnání. Ranní provoz se nese v duchu relaxace a povídání. S dětmi si vyprávíme, rozebíráme předešlé dny, hrajeme hry a chvilku se i protáhneme v tělocvičně. Po vyučování se všichni sejdeme ve svých odděleních. Debatujeme, čteme si pohádky, plánujeme odpoledne a povídáme si o všem možném.

Ve venkovním prostoru školy se nachází velké školní hřiště a školní zahrada, kam v příznivém počasí chodíme hrát různé hry, sportujeme, hrajeme si na pískovišti a na houpačce. Také chodíme do blízkého lesa pozorovat zvířátka a vnímat krásy přírody.

Po vyučování přebírají za děti vychovatelky plnou zodpovědnost. Všechny se snaží vytvořit příjemné prostředí, kde se budou všichni cítit dobře, spokojeně a kde se budou rozvíjet. Jelikož je zde mnoho dětí, které v družině trávní celé odpoledne, snažíme se vymýšlet stále něco nového a zajímavého, co by děti zaujalo a nenudilo.

V rámci školní družiny je vždy od října zahájen provoz kroužků, které se mění dle nabídky v daném školním roce – Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021

Prostřednictvím her a zábavy jsou děti vedeny ke spolupráci, vzájemné úctě a toleranci, k respektu.

 

Možnosti zaplacení úplaty za školní družinu

Platba úplaty za školní družinu probíhá prostřednictvím školní online pokladny. Finanční prostředky poukazujte na číslo účtu školní online pokladny 281802025/0300 (variabilní symbol: telefonní číslo rodiče, které bylo zadáno při registraci do pokladny, specifický symbol: 70876240)

  1.  Na celý školní rok: 1 300 Kč – do 30. 9. příslušného školního roku.
  2. V podobě dvou splátek:
    1. splátka na období září – prosinec: 520 Kč – do 30. 9. příslušného školního roku.
    2. splátka na období leden – červen: 780 Kč – do 31. 1. příslušného školního roku.