Školní družina

Dokumenty školní družiny zde

Provoz školní družiny

  • 6.00 – 8.00 hod. – ranní družina
  • 10.30 – 16.30 hod. – odpolední družina

Školní družina má 6 oddělení (max. 30 žáků/oddělení).

Oddělení

Třídy

Vychovatelka

ŠD I.

 

 Jaroslava Petrášová

ŠD II.

 

 Kristýna Němcová

ŠD III.

 

 Jana Andrlová

ŠD IV.

 

 Eva Hrabová

ŠD V.

 

 Jana Marešová

ŠD VI.

 

 Simona Staňková

Veronika Slavíčková

 

Denní režim školní družiny

6.00 – 8.00

spontánní aktivity

10.30 – 12.30

školní jídelna

12.30 – 13.00

odpočinkové činnosti

13.00 – 14.30

pravidelná činnost

14.30 – 16.30

příprava na vyučování, spontánní aktivity

 

Představení školní družiny

Dovolte nám se představit. Jsme veselá a živá školní družina. Nejsme žádné seskupení dětiček, které netrpělivě vyčkávají na příchod rodičů. Naopak, jsme prima parta kluků a holek, kteří se po každodenním vyučování těší, až odloží aktovky plné znalostí někam do kouta a začne ta pravá zábava.  

Pro své hry využíváme tři hlavní družinové herny, multifunkční promítací sálek, skleník, tělocvičnu.

V provozu máme rovněž i ranní družinu pro děti, které se tak těší do školy, že nemohou dospat. Ale také pro ty, jejichž rodiče pilně pracují a musí v brzkých ranních hodinách do svého zaměstnání. Ranní provoz se nese v duchu relaxace a povídání. S dětmi si vyprávíme, rozebíráme předešlé dny, hrajeme hry a chvilku se i protáhneme v tělocvičně. Po vyučování se všichni sejdeme ve svých odděleních. Debatujeme, čteme si pohádky, plánujeme odpoledne a povídáme si o všem možném.

Ve venkovním prostoru školy se nachází velké školní hřiště a školní zahrada, kam v příznivém počasí chodíme hrát různé hry, sportujeme, hrajeme si na pískovišti a na houpačce. Také chodíme do blízkého lesa pozorovat zvířátka a vnímat krásy přírody.

Po vyučování přebírají za děti vychovatelky plnou zodpovědnost. Všechny se snaží vytvořit příjemné prostředí, kde se budou všichni cítit dobře, spokojeně a kde se budou rozvíjet. Jelikož je zde mnoho dětí, které v družině trávní celé odpoledne, snažíme se vymýšlet stále něco nového a zajímavého, co by děti zaujalo a nenudilo.

V rámci školní družiny je vždy od října zahájen provoz kroužků, které se mění dle nabídky v daném školním roce – Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021

Prostřednictvím her a zábavy jsou děti vedeny ke spolupráci, vzájemné úctě a toleranci, k respektu.

 

Možnosti zaplacení úplaty za školní družinu

Platba úplaty za školní družinu probíhá prostřednictvím školní online pokladny. Finanční prostředky poukazujte na číslo účtu školní online pokladny 281802025/0300 (variabilní symbol: telefonní číslo rodiče, které bylo zadáno při registraci do pokladny, specifický symbol: 70876240)

  1.  Na celý školní rok: 1 300 Kč – do 30. 9. příslušného školního roku.
  2. V podobě dvou splátek:
    1. splátka na období září – prosinec: 520 Kč – do 30. 9. příslušného školního roku.
    2. splátka na období leden – červen: 780 Kč – do 31. 1. příslušného školního roku.