Historie

Historická budova, v níž se nacházela škola na Velkém náměstí, vznikla v roce 1903. Původně městská radnice s průčelím vyzdobeným podle návrhů Mikoláše Alše sloužila po adaptaci v roce 1921 strakonickému Gymnáziu (nejdříve pouze část, od roku 1927 celá budova). Gymnázium zde působilo až do roku 1957, s výjimkou válečných let, kdy byla budova zabrána německým vojskem. V roce 1957 se gymnázium odstěhovalo do nově postavené budovy v Dukelské ulici. Prostory na Velkém náměstí využívala základní škola pro 2. stupeň, 1. stupeň se nacházel v budově v Lidické ulici. Počátek Lidické školy je datován rokem 1888.

 

Historie Povážské školy spadá do období konce 70. let, kdy si populační „boom“ vyžádal postavit na nově vzniklém sídlišti na Šumavské novou školu. Bohužel řešení bylo velmi rychlé a nekoncepční. Rozhodlo se o stavbě šestitřídního pavilonu, který na 10 let vyřeší dojíždění malých žáčků z 1. stupně do města. Pavilon, postavený přes prázdniny roku 1978 v akci Z, byl poznamenán všemi problémy nekoncepčního řešení.

Místo slibované stavby nové zděné budovy bylo rozhodnuto o stavbě další „provizorní“ budovy. Její provoz měl začít v roce 1987, tentokrát se akce protáhla o několik měsíců. Oficiálně sloužil pavilon 2. stupně dětem od jarních prázdnin v roce 1988.

Už tehdy se ukazovalo, že kapacita školy plně nedostačuje počtu žáků. Proto se volila náhradní řešení – využívalo se prostor školní budovy na Podsrpu a tříd ve školce na Šumavské. V letech 2001-2010 byla mateřská školka součástí naší organizace.

Provizorium ze 70. a 80. let neodpovídalo modernímu pojetí výuky, prostorové možnosti i hygienické normy se neslučovaly s novými požadavky na školu v 21. století. Z těchto důvodů rozhodlo vedení radnice postavit v této lokalitě novou budovu, která by zároveň naplňovala představy o komplexu nejen vzdělávacím, ale i kulturním a sportovním pro veřejnost této oblasti.

Od rozhodnutí k vydání stavebního povolení a počátku realizace výstavby uplynulo téměř deset let. Původní plány výstavby nové budovy z roku 2001 byly několikrát přepracovány z důvodu různých odvolání. Teprve v roce 2008 se podařilo získat stavební povolení. V roce 2009 rozhodlo zastupitelstvo města o financování školy a v lednu 2010 byl položen základní kámen k realizaci stavby.

V září 2011 se žáci 1. stupně ze součásti Povážská a ze součásti Lidická stěhovali do nové školní budovy, o rok později, v září 2012, byl otevřen také druhý stupeň s novou tělocvičnou a školní jídelnou.