Každý žák dostal pracovní list s texty Karla Sýse, ale bez názvu, ten musel vyvodit při prvním samostatném čtení. Jednotlivé básně jsme si přečetli nahlas. Zajímalo mě, jak na žáky působí, jestli z nich něco cítí. Shodli se na lásce. Úspěšně pak přiřadili báseň k ilustraci. Druhé samostatné čtení mělo za cíl vybrat si 2−3 verše – podle nálady, protože byly nejbližší, asociovaly vzpomínku, představu. Společně jsme si  přečetli všechna svá Chtěl bych být…Předvánoční čas umocnil umělecký zážitek. Na závěr každý napsal svůj text Chtěl bych být, z nich jsme vytvořili malou koláž. Okouzleni byli všichni.

Fotky: