Datum: 
Středa, Červenec 3, 2019 - 00:00

Dotační program: Podpora práce s dětmi a mládeží

Název projektu:  Zabavme se společně

Záměr projektu:

V naší školní družině účastníci pravidelně navštěvují mnoho zájmových kroužků, které jsou realizovány při pobytu ve školní družině. Zájmové kroužky mají sportovní náplň (florbal, vybíjená, basketbal, míčové hry apod.), kreativní náplň (arteterapie, keramika), hudební náplň (flétničky, hudební kroužek, taneční), poznávací náplň (ekodomeček, angličtina, zdravotnický kroužek).  Prostor pro jejich činnosti se snažíme uzpůsobit  - keramickou dílnou, čtenářskou místností, hudebnou, venkovním hřištěm, sportovním venkovním hřištěm, tělocvičnou apod. Žáci tráví ve škole 50% svého dne. Nové pomůcky z projektu pomohou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Využité budou i na školních akcích – projektový den, dětský den, sportovní akce.

Cílem projektu bylo zkvalitnění a zpříjemnění prostředí zájmových kroužků školní družiny. Pro zkvalitnění a zpříjemnění prostředí školní družiny byly zakoupeny následující pomůcky pro rozvoj schopností a dovedností účastníků školní družiny.

Pomůcky zakoupené z projektu:

  • míče na skákání hop 50 – 6 ks
  • sportovní sada – 2 ks
  • stupínkové chůdy – 2 ks
  • bibicar – autíčko – 4 ks
  • kriket – žabky – 4 ks
  • hra elá – hop – 1 ks
  • plastové stolové desky – obdélníkové – 2 ks
  • plastové židličky – 12 ks