Datum: 
Středa, Červenec 3, 2019 - 00:00

Dotační program: Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

Název projektu: Stavební kámen primární prevence

Záměr projektu:

Naše škola má za cíl realizovat dlouhodobou a ucelenou všeobecnou prevenci, to znamená kvalitní programy pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ v rámci školní docházky. Základní kámen – intenzivní program pro žáky všech ročníků II. stupně v pokračující formě. Proškolení pedagogických pracovníků v návaznosti na třídnické hodiny. Udržení dobré spolupráce se spolkem DO SVĚTA z. s. Z projektu byla podpořena přímá práce s cílovou skupinou pedagogických pracovníků a žáků 6. ročníků.  V programech je využita profesionální kvalita pracovníků DO SVĚTA z. s.  nastavená certifikací a akreditací u MŠMT.  Ve školním prostředí je výskyt rizikového chování, naše škola hledá cestu, jak financovat odbornou pomoc žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům.

Cíle dotace byly naplněny organizací certifikovaných programů všeobecné primární prevence a školením pedagogických pracovníků na téma vedení třídnických hodin. Z dotace bylo uhrazeno školení pedagogického sboru a program všeobecné primární prevence pro žáky 6. ročníku.

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.