Datum: 
Úterý, Leden 6, 2009 - 01:00 - Čtvrtek, Květen 31, 2012 - 02:00

Jedná se o projekt vytvořený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky mimořádně nadané. Cílem projektu je včasnou diagnostikou pomoci těmto žákům a jejich rodičům předcházet možným problémům, rozpoznat jejich nadání, začlenit je i s jejich specifickými potřebami do třídního kolektivu, sestavit pro ně individuální plány a podle potřeby prohlubovat a rozšiřovat obsah některých vzdělávacích oborů.

Na tomto projektu bude spolupracovat tým sestavený z psychologa, speciálního pedagoga, pedagogického asistenta a dalších pedagogických pracovníků. Naším cílem je vytvoření poradenského centra, které poskytuje služby také dalším žákům a jejich rodičům, např. arteterapii, další vhodné terapie na základě psychologického vyšetření, poradenskou činnost nejen v oblasti kariérového poradenství, realizuje sociometrické průzkumy, ale také semináře pro učitele i rodiče. Podporuje společné volnočasové aktivity rodiny.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky s celkovými náklady 1 873 265 Kč.

Náš projekt Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny probíhá již třetím rokem. Za tuto dobu prošlo diagnostickým vyšetřením či následně kontrolním vyšetřením u školní psycholožky celkem 130 dětí. 100 dětí z naší školy navštěvovalo alespoň jeden ze široké nabídky kroužků v rámci projektu – Logopedie, Arteterapie, Relaxace, Malý zvídatel, Vědník, popř. individuálně pracovalo s pedagogickou asistentkou. Pedagogický sbor absolvoval seminář na téma Nadané dítě s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní STaN (Společnost pro talent a nadání). Bylo vytvořeno 25 nových souborů použitelných jako pracovní listy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt nabízí možnost diagnostiky rovněž budoucím prvňáčkům.

Nadaní žáci