Datum: 
Pondělí, Leden 1, 2018 - 00:00 - Úterý, Prosinec 31, 2019 - 00:00

Základní škola Povážská Strakonice se od 1.1.2018 stala partnerem projektu "CENTRUM NATURA".

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

  • děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
  • pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • pracovníci České školní inspekce

Základní škola Povážská Strakonice získala vybavení v celkové hodnotě cca 228 000,-Kč:

  1. Sada senzorů Pasco senzorium pro měření hlavních fyzikálních veličin - 4 ks
  2. Sada jednodeskového počítače Arduino včetně senzorů a software pro měření - 8 ks
  3. Sada stavebnice Gigo - 5 ks
  4. Stavebnice Lego Mindstorms - 3 ks
  5. Tablety pro práci a zpracování výsledků, měření dat - 3 ks

 

Další informace o projektu: