Datum: 
Úterý, Září 19, 2017 - 00:00 - Úterý, Srpen 31, 2021 - 00:00

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Ovoce a zelenina do škol je projekt, který má za úkol zlepšovat výživu našich dětí, bojovat s nezdravým životním stylem, špatnými stravovacími návyky a tím i s mnoha civilizačními chorobami ohrožující naše nejmenší. Děti v rámci programu dostávají zdarma ovoce, zeleninu a další schválený sortiment jako jsou ovocné a zeleninové šťávy nebo saláty. V letošním školním roce se zapojila i naše škola a každý týden žáci 1. stupně dostávají jeden druh ovoce či zeleniny.

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. V letošním školním roce se zapojila i naše škola a každý týden žáci 1. stupně dostávají jeden druh mléčného výrobku.

odkaz na stránky projektu ovoce a zelenina do škol: https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

odkaz na stránky projektu mléko do škol: https://mlekodoskol.szif.cz/

odkaz na stránky dodavatele mléko do škol: http://www.laktea.cz/

odkaz na stránky dodavatele ovoce a zelenina do škol: http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/