Datum: 
Pátek, Červen 1, 2012 - 02:00 - Středa, Prosinec 31, 2014 - 01:00

Projekt je zaměřen na vytvoření a inovaci výukových metod a zavádění nových organizačních forem práce ve výuce matematiky, přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací materiály, dojde k modernizaci vybavení a výukových pomůcek.

Veškeré inovované vzdělávací metody, materiály a pořízené pomůcky budou ověřeny a postupně zavedeny do trvalého využívání ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů a matematiky.

Motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech bude podpořena exkurzemi, které budou na výuku úzce navazovat a přiblíží žákům aplikaci těchto oborů v praxi.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a matematiky, podpořit tak rozvoj praktických přírodovědných dovedností, znalostí a rozvoj manuální zručnosti žáků. Zvýšit motivaci žáků školy ke vzdělávání v technických, přírodovědných oborech a řemeslech v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Vedení a pedagogický tým školy chce tímto projektem především zpestřit a zatraktivnit výuku přírodovědně a technicky zaměřených předmětů a zvýšit tak vnitřní motivaci žáků ke studiu a následnému pracovnímu uplatnění v aktuálně perspektivních profesních oborech.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky s celkovými náklady 6 533 235 Kč.

V rámci projektu proběhlo v srpnu 2014 výběrová řízení:

 1. Interaktivní učebnice a DVD - zakázka byla rozdělena na část A - interaktivní učebnice a část B - výukové DVD
  • Předmětem části A zakázky byla dodávka výukových DVD.
  • Dne 29.8.2014 proběhlo zasedání hodnotící komise. Do této části zakázky se nepřihlásila žádná firma a proto byla tato část zrušena
  • Předmětem části B zakázky byla dodávka interaktivních učebnic.
  • Dne 29.8.2014 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Terasoft, a.s. se sídlem Vísecké náměstí 1280, 26801 Hořovice.
  • Byly zakoupeny interaktivní učebnice.
   • Matematika hrou II.
   • TS Matematika pro 1. a 2. ročník
   • TS Matematika pro 1. – 4. ročník ZŠ
   • TS Matematika pro 5. ročník ZŠ

V rámci projektu proběhla v březnu 2013 dvě výběrová řízení:

 1. Měřící systémy pro výuku přírodovědných předmětů
  • Předmětem zakázky je dodávka měřících systémů pro výuku přírodovědných předmětů.
  • Dne 14.3.2013 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Jan Míka se sídlem Sídliště Vyšný 117, 381 01, Český Krumlov - Nádražní Předměstí.
  • Byly zakoupeny sady měřících senzorů PASCO.
   • Sada senzorů pro měření – „Biologie – fyziologie člověka“
   • Sada senzorů pro měření – „Fyzika“
   • Sada senzorů pro měření – „Zeměpis“
   • Sada senzorů pro měření – „Přírodopis“
   • Sada senzorů pro měření – „Chemie“
   • Vozíčková dráha s příslušenstvím
 2. ICT vybavení
  • Předmětem zakázky je nová počítačová technika - sedm notebooků, jedna tiskárna a čtyři fotoaparáty.
  • Dne 14.3.2013 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy NTS Computer, a.s. se sídlem Bezděkovská 30, 38601 Strakonice.

V rámci projektu proběhla v srpnu 2012 dvě výběrová řízení:

 1. Interaktivní tabule
  • Předmětem zakázky je dodávka 4 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím včetně softwaru a odpovědních (hlasovacích) zařízení.
  • Dne 15.8.2012 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Jan Míka se sídlem Sídliště Vyšný 117, 381 01, Český Krumlov - Nádražní Předměstí.
 2. Vybavení učeben fyziky a chemie
  • Předmětem zakázky je nové vybavení učebny chemie a fyziky laboratorním nábytkem.
  • Dne 15.8.2012 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o. se sídlem U Hajské 322, 38601 Strakonice.