Datum: 
Pondělí, Červen 18, 2012 - 02:00 - Středa, Prosinec 17, 2014 - 01:00

Cílem projektu „EU peníze školám“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. V rámci projektu budou vytvořeny a následně používány nové metodické pomůcky a učební materiály ve výuce. Dojde k modernizaci vybavení a výukových pomůcek. V projektu dojde k zapojení asistenta pedagoga, školního psychologa.

Tento projekt je spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky s celkovými náklady 1 524 671 Kč.

V rámci projektu proběhlo v červenci 2014 výběrové řízení s názvem IT technika:

  • Předmětem této zakázky je dodávka 10 ks nových počítačů včetně monitoru.
  • Dne 9.7.2014 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy GIGACOMPUTER - České Budějovice, Provozovatel: GIGA CZ s.r.o. se sídlem Nám. F. Křižíka 2840, 39001 Tábor.

V rámci projektu proběhlo v červenci 2014 výběrové řízení s názvem Interaktivní tabule a učebnice:

  • Předmětem této zakázky je dodávka interaktivní tabule.
  • Dne 9.7.2014 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Jan Míka se sídlem Sídliště Vyšný 117, 381 01, Český Krumlov - Nádražní Předměstí.

V rámci projektu proběhlo v srpnu 2012 výběrové řízení s názvem Výpočetní technika:

  • Předmětem této zakázky je vybavení nové počítačové učebny včetně softwaru..
  • Dne 31.8.2012 proběhlo zasedání hodnotící komise. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy GIGACOMPUTER - České Budějovice, Provozovatel: GIGA CZ s.r.o. se sídlem Nám. F. Křižíka 2840, 39001 Tábor.

Další aktivity projektu:

  • Dvě pedagogické pracovnice se zúčastnily semináře na téma Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení.
  • Všichni pedagogičtí pracovníci prošli třífázovým školením na tvorbu digitálních učebních materiálů a získali certifikáty s názvem Učíme interaktivně s ActivSW – v průběhu projektu je vytvářeno 420 DUM.
  • V rámci prevence rizikových faktorů besedovali žáci 2. stupně s lektory sdružení Do světa na téma Naše třída jako kolektiv, Tolerance a respekt, Emoce, komunikace a konflikt, Šikana a kyberšikana, Problémy mládeže, Zdravé sexuální chování, Konec existence třídy.