Biologická olympiáda - školní kolo

Dne 30. 1. 2024 proběhlo školní kolo 58. ročníku biologické olympiády. Téma letošního ročníku bylo "Jak se žije v lužním lese." Školního kola olympiády se zúčastnilo celkem 13 žáků z 6.- 8. tříd ve dvou kategoriích: D - 6. a 7. ročník a C - 8. a 9. ročník. Jejich úkolem bylo vypracování laboratorní práce na téma škrobová zrna a krystaly šťavelanu vápenatého v rostlinách, dále potom poznávání rostlin a živočichů a celou olympiádu zakončili znalostním testem. Děti se své práce opravdu svědomitě zhostily a předvedly velmi pěkné výkony. Úspěšné vypracování školního kola bylo dále "vstupenkou" do kola okresního. Z každé kategorie postupují první 3 úspěšní řešitelé. V kategorii D to jsou: Jolana Kalinová 6.A, Jana Pešková 7.B a Beáta Zelená 7.A, za kategorii C nás budou reprezentovat v okresním kole Simona Kalinová 8.A a Jana Kunclová 8.A. Všechny zúčastněné velice chválíme, postupujícím gratulujeme a budeme jim držet palce v okresním kole.   

Datum: 
Pondělí, Únor 5, 2024 - 20:32