Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku Základní školy Povážská Strakonice se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2024 a v pátek 12. 4. 2024 od 14 do 18 hodin. 

Žádáme rodiče, aby prostřednictvím aplikace ZapisyOnline provedli vyplněním formuláře registraci a vybrali si termín zápisu svého dítěte.

Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa. Doporučujeme, aby tyto doklady měl zákonný zástupce dítěte v době zápisu vyřízené.

Další informace k zápisu zde.