Zápis do 1. ročníku - přijaté děti

Přijaté byly všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí.