Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2023/2024

Mimořádná podpora byla vyhlášena Zastupitelstvem města Strakonice. Zákonní zástupci budou moci podávat žádosti za dítě s trvalým pobytem ve Strakonicích ve výši 500 Kč/dítě na Městském úřadě Strakonice ve lhůtě od 2. října do 15. prosince 2023. Vyberou spolek, kterému budou chtít finance poukázat, do klubů budou pak nosit Voucher pro subjekt s razítkem města Strakonice.

Tato podpora se nevztahuje na kroužky organizované v rámci školní družiny.

Bližší informace a potřebný formulář naleznete zde.