Úřední hodiny a kontakty

Úřední hodiny

Po 08:00-15:00
Út 08:00-15:00
St 08:00-15:00
Čt 08:00-15:00
08:00-12:00

 

Kontakty: 

Mgr. Tomáš Linhart
ředitel školy
tel. 380 429 300
tel. 605 549 999
e-mail: reditel@zs-povazska.strakonice.eu
napsat e-mail

Mgr. Lucie Samcová
zástupkyně ředitele
tel. 380 429 301
napsat e-mail

Datová schránka: r42mhuc

Základní škola Povážská Strakonice
Nad Školou 560, 386 01 Strakonice
IČ: 708 762 40

sborovna školy, omlouvání žáků
tel. 380 429 304

školní družina
tel. 380 429 320  - Jaroslava Petrášová
tel. 380 429 322  - Kristýna Němcová
tel. 380 429 319  - Jana Andrlová
tel. 380 429 321  - Jana Marešová
tel. 380 429 335  - Eva Hrabová
tel. 380 429 330  - Simona Staňková
tel. 380 429 330  - Veronika Slavíčková

Úřední hodiny

Po 08:00-13:30
Út 08:00-13:30
St 08:00-13:30
Čt 08:00-13:30
08:00-13:30
Kontakty: 

vedoucí školní jídelny
Hana Fauová
tel. 380 429 305, 732 953 942
napsat e-mail

školní kuchyně
tel. 380 429 306

Číslo účtu školní jídelny: 0245684527/0300

Úřední hodiny

Po 08:00-15:00
Út 08:00-15:00
St 08:00-15:00
Čt 08:00-15:00
08:00-12:00
Kontakty: 

ekonomka školy
Andrea Smetanová
tel. 380 429 303
napsat e-mail

kancelář školy, omlouvání žáků
Gabriela Smolová
tel. 380 429 302
napsat e-mail

Jak se k nám dostanete

Základní škola Povážská Strakonice

PODATELNA

Pro příjem doručených dokumentů, a to bez ohledu na způsob jejich doručení, je zřízena podatelna Základní školy Povážská Strakonice.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
     Základní škola Povážská Strakonice
     Nad školou 560, 386 01 Strakonice

Úřední hodiny podatelny:
    
Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00
     Pátek: 8:00 - 12:00

Elektronická adresa podatelny: podatelna@zs-povazska.strakonice.eu

Datová schránka: r42mhuc

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě
     - Acrobat Reader (.pdf),
     - obrazové přílohy (.jpg, .gif, .tif, .bmp, .png)
     - Microsoft Office (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, ...)
     - prostý text - CP 852, 1250, UTF-8 (.txt)
     - OpenOffice, LibreOffice

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Datové zprávy lze také doručit na technických nosičích - CD, DVD, USB flash disk.

Elektronická podání musí být podepsána pomocí kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického podpisu.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:
     - Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu:
     - Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
     - Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.