Současnost

V září 2011 se žáci 1. stupně ze součásti Povážská a ze součásti Lidická stěhovali do nové školní budovy, o rok později, v září 2012, byl otevřen také druhý stupeň s novou tělocvičnou a školní jídelnou.

 

Nová školní budova je určena pro 18 tříd (kapacita 540 žáků). Kromě 10 tříd 1. stupně, 2 místností pro školní družinu a hudebny mají žáci k dispozici na 2. stupni 8 univerzálních tříd, 2 počítačové učebny, jazykovou učebnu, odborné učebny chemie a přírodopisu a fyziky. Pracovním činnostem slouží dílny a cvičná kuchyňka, výtvarné činnosti se mohou realizovat v učebně výtvarné výchovy a keramické dílně. Sportovnímu vyžití slouží velká tělocvična, která lze pro zvláštní potřeby rozdělit oponou na dvě části. Tělocvičnu využívají nejen žáci školy, ale slouží v odpoledních hodinách i pro veřejnost.

 

Rozvod metropolitní sítě zajišťuje učitelům i žákům bezproblémový přístup k internetu ve všech místnostech.

Učebny jsou vybaveny částečně novým nábytkem, část nábytku byla převezena z budov na Lidické a na Velkém náměstí. Kabinety byly sloučeny z obou součástí, takže máme k dispozici dostatečné množství pomůcek. Z grantů dovybavujeme učebny a kabinety moderními pomůckami, jako jsou interaktivní tabule (v současné době je škola vybavena 20 interaktivními tabulemi), interaktivní učebnice, notebooky, mikroskopy, žákovské sady pro měření PASCO apod.

V roce 2015 jsme čerpali finanční prostředky z grantového programu ROP a pomůcky byly doplněny o tablety, další mikroskopy s PC připojením, dovybaveny byly školní dílny a tělocvična. Nakoupili jsme další sadu nového nábytku a hracích prvků pro školní družinu.

Také byla dokončena výsadba v prostoru okolí školy, který jsme pojali jako přírodní zahradu. Rostliny dodáváme z vlastních zdrojů za značného přispění některých rodičů