Environmentální program NP Šumava - Ptačí cvrlikání

Datum: 
Út, 17/10/2017

Dnes nás navštívil pracovník NP Šumava z SEV Vimperk. Výukový program zaměřený na přírodu byl vedený hravou formou, rozvíjel představivost žáků. Při výuce bylo využito zajímavých pomůcek, např. padák, zpívající ptáčci apod. Žáčci 1. tříd se dozvěděli, jaké ptáčky mohou potkat na krmítku, kteří odlétají na jih, jaké ptačí druhy najdou na Šumavě i u nás a mnoho dalšího. Více ve fotogalerii 1. tříd.

Exkurze na Šumavu

Datum: 
St, 11/10/2017

Ve středu 4. 10. se žáci 7. A a 8. B vydali do šumavské přírody. Program zahájili v SEV Kašperské Hory, kde strávili v rámci partnerských programů 2,5 hodiny teoretickým i praktickým bádáním nad záhadami přírody. Odpoledne zajeli k soutoku Křemelné a Vydry, prošli se kolem jejího toku, podívali se na rechle (hradlový most) u Antýglu, odkud se plavilo dřevo po Vchynicko-tetovském plavebním kanálu. Putování Šumavou zakončili na Chalupské slati. Všichni, kteří o to opravdu stáli, si slunečný den ve voňavé a barevné podzimní přírodě užili. Více ve fotogalerii 7. A a 8. B.

Sklářství a příroda na Šumavě - 3. A a 3. B - Kašperské Hory 3. 10. 2017

Datum: 
Po, 09/10/2017

3. října 2017 se třídy 3. A a 3. B vydaly na exkurzi na deštivou Šumavu. 3. A nejprve navštívila místní sklářskou huť a 3. B SEV Kašperské Hory, kde děti zhlédly krátký film o změnách šumavské přírody v jednotlivých ročních obdobích. Poté následovala hra, kdy si děti = veverky schovávaly zásoby na zimu, učily se poznávat listy a plody různých stromů nejen podle obrázků, ale i reálných ukázek.

Po výměně se děti ze 3. B ve sklářské huti dozvěděly o historii tohoto tradičního šumavského řemesla. Zájemci si mohli pod vedením sklářského mistra vyfouknout vlastní výrobek (kouli či skleničku) do formy.

Na průběh celé naší exkurze se můžete podívat ve fotogalerii 3. A a 3. B.

Projekt Sešity do škol

Datum: 
Pá, 06/10/2017

Projekt SEŠITY DO ŠKOL spojuje Lesy ČR a školy. Cílem je propagovat dřevo jako obnovitelnou surovinu a přiblížit dětem les jako důležitý ekosystém. Les je naše přírodní bohatství, za vytěžené stromy se sází nové, les neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá. Je třeba si uvědomit, jak jedinečná surovina je dřevo a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity. Děkujeme tedy organizaci Lesy ČR za krásné sešity, které obdrží žáci 5. - 9. ročníků.

Pijete z PET lahví?

Datum: 
Čt, 05/10/2017

Pokud ano, rádi bychom vás poprosili o sbírání plastových víček nejen z PET lahví, ale i aviváží, šamponů a dalších výrobků.  Proč víčka? Víčka se vyrábějí ze silného plastu, který se následně dá dobře zpracovat. Specializované firmy jej proto vykupují jako surovinu. Na 1 kilogram je třeba nasbírat cca 500 plastových víček. Peníze za sběr jsou poskytnuty např. rodinám s handicapovanými dětmi.

Na chodbách naší školy jsou vyhrazena místa pro sběr a třídění odpadu, především na 1. stupni. 

Předem děkujeme za pomoc.

Změna konzultačních hodin školní psycholožky

Datum: 
St, 04/10/2017

Konzultační hodiny zrušeny : středa 18. 10.

                                              úterý 31. 10.

Náhradní termíny: pondělí 16. 10.  9.30-16 h

                             čtvrtek 2. 11.  7.30-14 h

Naši "prvňáčkové"

Datum: 
Út, 03/10/2017

Naši nejmenší žáci mají za sebou první měsíc ve školní lavici. Zvykají si na školní povinnosti a práci v novém prostředí. Jak jim to sluší, můžete vidět ve fotogalerii.

Zdravé ryby pro zdravé děti

Datum: 
Út, 03/10/2017

Dnes 3. 10. naše druhé třídy navštívili lektoři z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. V programu se zaměřili na téma zdravé výživy a přípravy pokrmů z ryb. Žáci se učili poznávat základní druhy ryb a uvažovat o vlivu potravin na lidské zdraví. Nechyběly ani výtvarné aktivity a ilustrované pracovní listy. Žáci si hráli v kulisách rybníka s řadou interaktivních pomůcek - magnetickými puzzly, vycpaninami živočichů, modelem potravní pyramidy apod.

Sbírám, sbíráš, sbíráme...kaštany a žaludy

Datum: 
Po, 02/10/2017 - Po, 06/11/2017

Pomozme nasbírat kaštany a žaludy pro dančí a černou zvěř v nedaleké Sedlické oboře. Nasbírané plody budou žáci odevzdávat 6. listopadu 2017 před hlavním vchodem školy přímo panu myslivci stejně jako v předchozích letech.

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Datum: 
Po, 02/10/2017 - Pá, 02/02/2018

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT. Cílem projektu je rozvíjet vztah dětí k životnímu prostředí a prohloubit jejich znalost v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Sbíráme POUŽITÉ BATERIE a „VYSLOUŽILÉ“ ELEKTROZAŘÍZENÍ - Bližší informace naleznete na http://recyklohrani.cz/cs/downloads/ - Materiály k projektu Recyklohraní.

Za plnění úkolů a sběr získává škola body, které si pak může v internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Předem děkujeme za pomoc se sběrem baterií a drobných elektrozařízení.